top of page
Kbt Psykolog terapi.jpg

INDIVIDUELL TERAPI

En terapi handlar initialt om att psykolog och klient tillsammans analyserar och definierar klientens problematik. Vi undersöker hur svårigheterna ser ut, vad klienten önskar och hur vi tillsammans arbetar mot formulerade mål. 

Efter analys utformas behandling och beroende på behov kommer innehåll, intensitet och omfattning anpassas. En stor del av behandlingen kommer klienten utföra på egen hand mellan sessionerna.

I KBT är psykologen aktiv, öppen och efterstävar tydlighet och transparens.

Leg. psykolog Karin Holm

bottom of page