top of page

ÄTSTÖRNING

Det är inte ovanligt att någon gång i livet besväras av tankar på sin vikt eller hur kroppen ser ut. Vid en ätstörning har dessa problem blivit handikappande och orsakar lidande. I vissa fall går det så långt att kroppen tar skada.

Ätstörning kan ta sig uttryck på flera olika vis. För en del domineras bilden av självsvält och anorektiskt beteende. Andra hetsäter och utför kompensatoriskt beteende såsom överdriven motion, kräkning eller bruk av laxermedel. Kroppsvikten kan variera mellan undervikt till kraftig övervikt och många har en helt normal vikt. 


Ätstörning präglas av en överdriven upptagenhet av vikt, ätande och kropp, samt en uttalad ambition att gå ner i vikt. Ofta är uppfattningen om den egna kroppen störd och man ägnar orimligt mycket tanke och möda på att nå sin ideala kroppsform. 

Vid ätstörning är det vanligt att känna sig nedstämd och ångestfylld. Livet blir svårt att leva som man önskar och många upplever en ständig oro över vad de äter, hur de ser ut och vad vågen visar. Många försöker dölja sina problem eftersom de upplevs som skamfyllda. 

Leg. psykolog Karin Holm

kbt_psykolog_ätstörning_bulimi_anorexi.j
bottom of page