top of page

STRESS

Stress innebär att vi lever med alltför hög belastning och får för lite vila och återhämtning. Att då och då uppleva att vi inte har tid och energi till de krav som ställs på oss tillhör livet för de allra flesta. Men är stressen långvarig och kraftig kan den orsaka verkligt lidande och vi har svårt att fungera som vanligt.


Vanliga reaktioner på stress är oro, irritation, ångest och nedstämdhet. Känsla av trötthet, otillräcklighet och minskad social förmåga är också vanligt. Den intellektuella förmågan att koncentrera sig, ta beslut och att engagera sig påverkas. 

Stress är ett tillstånd som involverar hela kroppen. Vanliga problem vid stress är värk, sömnstörning, orolig mage, nedsatt immunförsvar och högt blodtryck. 

KBT har gott stöd i forskningen för att behandla utmattning och stress. 

Leg. psykolog Karin Holm

stress kbt utmattning psykolog.jpg
bottom of page