top of page
Kbt Psykolog coaching coach.JPG

COACHING

Coaching hjälper dig att identifiera mål och  om förändring i livet.


Tillsammans hittar vi strategier och förhållningssätt som för dig mot din målbild. Vårt arbete är målstyrt och effektivt. 

I coaching kan man arbeta med olika typer av frågor, ibland är det mer avgränsat och ibland rör det mer omfattande delar av livet. Det kan handla både om privatliv och professionella frågor. 

Leg. psykolog Karin Holm

bottom of page