Kbt Psykolog coaching coach.JPG

COACHING

Coaching hjälper dig att identifiera mål och önskningar om förändring i livet.


Tillsammans hittar vi strategier och förhållningssätt som för dig mot din målbild. Vårt arbete är målstyrt och effektivt. 


I coaching kan man arbeta med olika typer av frågor, ibland är det mer avgränsat och ibland rör det mer omfattande delar av livet. 

Leg. psykolog Karin Holm