COACHING

Coaching hjälper dig att identifiera mål och önskningar om förändring i livet.


Tillsammans hittar vi strategier och förhållningssätt som för dig mot din målbild. Vårt arbete är målstyrt och effektivt. 


I coaching kan man arbeta med olika typer av frågor, ibland är det mer avgränsat och ibland rör det mer omfattande delar av livet. 

Leg. psykolog Karin Holm

 

karin(snabel-a)psykologkarinholm.se

0707-36 36 78

 Västerlånggatan 27

STOCKHOLM

Bildtack till  karlssonandwickman.com 

©2019 by Psykolog Karin Holm AB. Proudly created with Wix.com