DEPRESSION

Att känna sig nere och ledsen ibland tillhör livet. Vid depression är nedstämdheten så kraftig och ihållande att den orsakar starkt lidande och svårighet att fungera normalt. 


Det depressiva tillståndet kan se olika ut för olika personer. Vanligt är att känna sig ledsen, sorgsen och nedstämd. Andra upplever inte någon egentlig nedstämdhet, utan snarare likgiltighet och tomhet. Med depression kommer ofta irritation, ilska, stresskänslighet och ångest. Vanligt  vid depression är att sömn, aptit, energinivå, koncentration och minne påverkas. 

Psykologisk behandling med KBT visar goda resultat vid depression. Psykolog och klient gör en gemensam analys över vilka förändringar som är nödvändiga och arbetar tillsammans för att genomföra dessa.

Leg. psykolog Karin Holm

kbt psykolog depression.jpg
 

karin(snabel-a)psykologkarinholm.se

0707-36 36 78

 Västerlånggatan 27

STOCKHOLM

Bildtack till  karlssonandwickman.com 

©2019 by Psykolog Karin Holm AB. Proudly created with Wix.com