top of page
kbt_psykolog_ångest_terapi.jpg

ÅNGEST

Ångest är en känsla av stark oro, rädsla och obehag. Alla människor upplever då och då ångest och känslan kan variera i intensitet. Det kan exempelvis vara när vi plötsligt blir skrämda, inför en presentation eller har tappat plånboken. I vissa fall blir dock ångesten så stark och /eller ihållande att den orsakar stort lidande och gör det svårt att leva livet som man vill.

Med ångest följer en mängd fysiska symtom som exempelvis hjärtklappning, tryck över bröstet, svårigheter att andas, svettning, muntorrhet, muskelspänningar, klump i halsen och orolig mage. Vanliga tankar vid stark ångest är rädsla att tappa kontrollen, göra bort sig, bli galen eller att man är fysiskt sjuk. Ett kraftigt ångestpåslag kallas panikattack och upplevs för de allra flesta mycket skrämmande.


Ångest är dock en ofarlig känsla och reaktion, samtidigt som den är mycket obehaglig. Ångestproblematik kan se ut på en mängd olika sätt. Fobi, tvång, social fobi, paniksyndrom och PTSD är exempel på ångestsyndrom. Ångest är även ett vanligt inslag i annan problematik som exempelvis depression och stress.


KBT har i forskningen mycket gott stöd för behandling av ångestproblematik.

Leg. psykolog Karin Holm

bottom of page