top of page

MISSBRUK

När alkohol och droger tar allt mer plats i livet och ger allt fler negativa konsekvenser går bruk över till missbruk. Du kan uppleva att din hälsa påverkas, relationer tar skada och du kanske inte klarar av att fungera som du önskar.


Jag har möjlighet att träffa dig som har ett lättare missbruk och själv önskar få hjälp och stöd i att hantera dina problem. 

Leg. psykolog Karin Holm

Kbt Stockholm Psykolog Missbruk Alkohol
bottom of page