top of page

FOBI

Det är vanligt att känna ett visst obehag inför saker som vi egentligen vet inte är så farliga. Många tycker till exempel inte om spindlar eller att flyga, även om förnuftet säger att rädslan är obefogad. För de flesta går dessa rädslor att leva med och innebär inget större problem.

Vid specifik fobi däremot föreligger en så kraftig rädsla inför någon sak eller situation att den orsakar signifikant lidande och verkar handikappande. En ormfobi kan exempelvis göra att man inte åker till vissa länder eller vistas ute i naturen. En kräkfobi kan i vissa fall leda till att man undviker att bli med barn eller vara nära andra människor för att inte riskera att bli sjuk. 


Vanliga fobier är till exempel kräkfobi, flygfobi, och djurfobi.

Leg. psykolog Karin Holm

Kbt Psykolog Fobi Flygfobi Terapi.jpg
bottom of page