top of page

SÖMNSVÅRIGHETER

Sömn är ett av våra mest grundläggande behov och det får en mängd negativa konsekvenser både kroppsligt och psykologiskt när vi inte kan sova.


Det är normalt att ibland ha svårt att sova, men vid sömnstörning har sömnsvårigheterna blivit så stora och ihållande att det orsakar både lidande och försämrad funktionsnivå.


Vid KBT-behandling av sömnsvårigheter kartlägger psykolog och klient sömnen samt de faktorer som påverkar densamma. Utifrån analysen utformas behandling.


KBT - kognitiv beteendeterapi är den mest effektiva metoden för att behandla sömnsvårigheter.

Leg. psykolog Karin Holm

kbt_psykolog_sömn_sömsvårigheter_sömnpro
bottom of page