top of page
kbt kognitiv beteendeterapi psykolog ter

KBT - KOGNITIV BETEENDETERAPI

KBT bygger på teori och forskning om inlärningspsykologi och kognitionspsykologi. Kognitiv beteendeterapi vilar på vetenskaplig grund och metoderna är evidensbaserade. 

En KBT- behandling börjar med att psykologen tillsammans med klienten gör en analys över klientens problem och formulerar mål för behandlingen. Analysen syftar till att åskådliggöra det aktuella problemet och att skapa en hypotes dess mekanismer. För att förstå undersöker vi tankar, känslor, beteenden och i vilken kontext problemet uppstår. Vi försöker också förstå varför problematiken utvecklats. Vanligen sker detta under de första samtalen. 


Utifrån analysen utformas behandling för att på mest effektivt sätt leda klienten mot de mål som man tillsammans med psykologen satt upp. Under terapin utvärderas ständigt resultat och behandlingsutfall.

Inom kognitiv beteendeterapi utgår man från att klienten är expert på sina egna upplevelser och erfarenheter. Psykologen bidrar med sin professionella kunskap. En stor del av behandlingen utför klienten på egen hand mellan sessionerna. Klientens egna arbete är centralt för ett gott behandlingsresultat. 

Kognitiv beteendeterapi har i forskning visat sig vara en mycket verksam behandlingsmetod vid många psykologiska problem.

Leg. psykolog Karin Holm

bottom of page