top of page
gravid nybliven förälder psykolog.jpg

GRAVID - NYBLIVEN FÖRÄLDER

Graviditet och tiden med ett nyfött barn innebär för de allra flesta stor påfrestning och många förändringar. Det kan vara svårt att finna sig till rätta och må bra under en period med hög belastning och nya utmaningar. Svårigheterna brukar variera stort och kan handla om exempelvis nedstämdhet, oro, utmattning, ångest eller bristfällig kommunikation i förhållandet. Det gäller både män och kvinnor. Ofta finns en önskan och en föreställning om att det här ska vara en lycklig tid och då kan det vara svårt att erkänna att man faktiskt mår dåligt. Samtidigt vet vi att även de som längtat och planerat för barn ofta upplever att graviditet och spädbarnstid är tuff.


Jag erbjuder stöd och behandling för gravida och nyblivna föräldrar. Kontaktens innehåll och omfattning utformas efter behov.

Leg. psykolog Karin Holm

bottom of page