top of page

PARTERAPI

De flesta par har från och till utmaningar och svårigheter att hantera i sin relation. Ibland behövs professionell hjälp utifrån för att exempelvis kunna kommunicera, definiera sin problematik, hitta lösningar och förhållningssätt för att komma vidare. KBT är en bra form för att arbeta med förändringsprocess i relationer.

Beroende på behov i varje unikt fall utformas behandlingen.

Leg. psykolog Karin Holm

kbt psykolog parterapi.jpg
bottom of page