top of page

FÖRÄLDRASTÖD


Att vara förälder innebär många utmaningar och ibland kan man behöva professionell hjälp utifrån för förståelse, förslag på förhållningssätt och ökad kunskap. Föräldrastöd utformas utifrån behov i varje specifikt fall. Ibland behövs bara något enstaka samtal, i andra fall bli kontakten mer omfattande.

Leg. psykolog Karin Holm

kbt_psykolog__barn_ungdom_tonåring_föräl
bottom of page